Bella Italia 2015

Bella Italia 2015

Bella Italia Am Oktober hate mer  op en Mëttegiessen ënnert dem Motto “Bella Italia” invitéiert. Während an nom Iessen ass gutt Gelaacht an Diskutéiert ginn. Mär soen Iech Merci fir kommen.                                        

Weider liesen